Projectleider gevonden!

“Een project is een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel één of meerdere zakelijke producten op te leveren volgens een overeengekomen businesscase. Een project is succesvol als alle belanghebbenden tevreden zijn met het bereikte resultaat.”

Als leider van een project wordt er nogal wat van je gevraagd: je bent verantwoordelijk voor de gehele projectorganisatie en je moet dealen met verschillende (en vaak tegenstrijdige) belanghebbenden. Omdat je tijdelijk een project leidt, heb je geen lijn positie in de organisatie en daarmee kun je wel eens in de knel raken. Het leiden van een project heeft twee kanten: de harde en zachte kant. Bij een succesvol project zijn beide kanten in evenwicht. De harde kant gaat over de systematische aanpak en de zachte kant gaat over mensen en relaties. Relaties vormen de basis voor een goede samenwerking en zijn (naast een goede projectaanpak) een voorwaarde voor het behalen van projectsucces. In deze training leer je hoe jij een succesvol project kunt leiden.

De training wordt gegeven door onze business consultant Frank te Velde.

 

 Meer info en inschrijven

De training

Trainingsdoelen en inhoud
De training ‘projectleiding gevonden’ is voor startende projectleiders die zich willen ontwikkelen en een stevig fundament willen leggen onder hun projecten. Deze tweedaagse training geeft je als beginnende projectleider inzicht in de “harde” en “zachte” kant van een project. Je leert dus de projectvraag scherp te krijgen, verschillende projectmethodes (traditioneel en pragmatisch) toe te passen en welke factoren in een projectorganisatie invloed hebben op gedrag.

Na afloop van de training kun je inschatten welke projectmethode het beste past bij de context van een projectvraagstuk (en welke tools je daarvoor kunt gebruiken) en weet je hoe te interveniëren op gedragsinvloeden in een projectorganisatie.

Na de training:

  • heb je tools om een projectvraag scherp te krijgen;
  • herken je de kenmerken van de context van een projectvraagstuk d.m.v. het Cynefin raamwerk en kun je dit vertalen naar je eigen praktijk;
  • begrijp je welke principes, projectorganisatie en middelen kenmerkend zijn voor de traditionele Prince2 methodiek;
  • begrijp je welke principes, projectorganisatie en middelen kenmerkend zijn voor de pragmatische scrum methodiek;
  • kun je een vertaling maken van de projectmethodieken naar de praktijk;
  • begrijp je de 5 basiselementen in de verandermatrix en weet je welke consequenties het gebrek aan deze elementen heeft op betrokkenen binnen een project;
  • weet je hoe je invloed kunt uitoefenen op teameffectiviteit;
  • weet je hoe te luisteren naar je gesprekpartner en welke krachtige vragen je kunt gebruiken om je gespreksdoel te bereiken;
  • heb je inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen.

Werkwijze
Het programma bestaat uit 4 dagdelen waarin inhoudelijke uitleg wordt afgewisseld met opdrachten, werken aan eigen casuïstiek, discussies en rollenspellen. Om het helemaal tof te maken: we gaan d.m.v. verschillende werkvormen een heleboel leren!

We maken in de training continu een vertaalslag naar eigen praktijkvoorbeelden en vraagstukken waar je zelf tegen aan loopt. Je krijgt een inkijk in de praktijk van de andere deelnemers en hierdoor krijg je een breder beeld van verschillende dilemma’s, stijlen en aanpakken. Dit zorgt voor onverwachte invalshoeken en inzichten.

De kosten!

De kosten voor de 2-daagse training Projectleider Gevonden! zijn €1.350,- per deelnemer. Deze kosten zijn inclusief thee/koffie/fris, lunch en het opleidingsmateriaal.

Chaptr2 heeft een vrijstelling van BTW inzake beroepsonderwijs. Op de Open Inschrijving geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf de dag van inschrijving. 

Op onze opleidingen en trainingen zijn de NLdigital Voorwaarden 2020, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht, van toepassing.

met mijn inschrijving ga ik akkoord met de NLdigital Voorwaarden 2020