Externe kwaliteitsadviseur projecten

De rol van externe kwaliteitsadviseur is er om, in goede samenwerking met het projectmanagement, de sturing op het project te ondersteunen en indien nodig het project en de projectresultaten kwalitatief te verbeteren om het project tot een succes te maken. 

De externe kwaliteitsadviseur werkt ter ondersteuning van de gehele projectorganisatie, voornamelijk voor het projectmanagement en de stuurgroep, maar ook voor de project- en werkgroepen. Hij/zij geeft onafhankelijk advies zowel gericht op de opdrachtgever als opdrachtnemer(s) van het project. Het advies is gevraagd en ongevraagd op basis van de eigen expertise en ervaring. In de adviezen zijn altijd verbetervoorstellen opgenomen.

Het betreft de volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

  • Review van project deliverables zoals o.a. projectplan, het conversieplan, conversie controle plan, testplan, opleidingsplan (link naar quality assurance)
  • Toetsing op de binnen het selectietraject gemaakte en contractueel overeengekomen afspraken
  • Het mede beoordelen van projectexcepties (link naar project assurance) 
  • Gedurende het verloop van het project, signalen over voortgang project, kwaliteit van werkzaamheden en risico’s doorgeven aan het projectmanagement en de stuurgroep
  • Het periodiek en/of op verzoek sparren met projectmanager(s) en stuurgroepleden
  • Deelname aan stuurgroep overleggen

Positie binnen projectorganisatie: als staf gepositioneerd onder de stuurgroep

Wil je ook een externe kwaliteitsadviseur op jouw project? Neem dan contact op met Carlo van den Bergh.

Je kan ook een berichtje achterlaten via ons contactformulier.