Functioneel Beheer

Chaptr2 heeft uitgebreide kennis van en ervaring met applicaties en processen in de corporatiesector. Onze functioneel beheerders helpen corporaties het functioneel beheer te professionaliseren en kennis en gebruik van applicaties bij eindgebruikers te verbeteren. Onze functioneel beheerders kunnen ook capaciteitsvraagstukken oplossen, ondersteunen bij de implementatie van nieuwe versies en tijdens de nazorgfase van een implementatie achterstanden wegwerken en (kern)gebruikers ondersteunen om de applicatie goed te leren gebruiken.

Onze functioneel beheerders richten zich volledig op het beheer van je ERP- en andere informatiesystemen. Hierdoor wordt jouw organisatie ontlast en kan zich richten op de eigen prioriteiten. Bovendien worden de mogelijkheden binnen je ERP- en andere informatiesystemen beter benut met de kennis en ervaring van onze functioneel beheerders.

Onze functioneel beheerders vertalen de wensen van gebruikers en het ICT-beleid naar inrichting en aanpassingen in het betreffende informatiesysteem. Ook zorgen zij ervoor dat de wijzigingen goed worden gespecificeerd, getest, geïmplementeerd en geborgd. Hiermee voorkom je dat er problemen in de informatievoorziening ontstaan en er verschillende ongetoetste work-arounds worden bedacht.

Ook in het geval van outsourcing of het gebruik van cloudapplicaties is functioneel beheer belangrijk. Onze functioneel beheerders zijn zeer ervaren met de meest gangbare applicaties die corporaties gebruiken en vertalen dit naar de bedrijfsprocessen binnen jouw organisatie. Hierdoor worden problemen door tijdige signalering voorkomen of snel opgelost en verlopen de bedrijfsprocessen efficiënter.

Kortom, Chaptr2 is dé partner op het gebied van functioneel beheer.

Wil je meer informatie over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van functioneel beheer, neem dan contact op met Andrea van der Vaart of Annelies van den Berg.