Innoveren kun je leren

Een vraag die we vaak binnen het Innovatielab horen is: waar begin je met innoveren en hoe doe je dat dan precies? Wij helpen graag de eerste en volgende stappen te zetten en ook bij opstaan na het vallen als dat een keer gebeurt.

Waar we het binnen het Innovatielab vaak over technologische innovatie hebben, is de kern dat innovatie draait om mensen. De mensen waarvoor je met innovatie een probleem oplost of iets verbetert en de mensen waarmee je samenwerkt om dat te bereiken.

Ook zul je randvoorwaarden moeten creëren zoals tijd en steun op management niveau om innovatie te kunnen versnellen.

Innoveren is een proces van een aantal stappen die je achter elkaar uit kunt voeren zoals ontdekken, ideeën genereren en experimenteren. Wij ondersteunen graag bij het nemen van deze stappen. Voor meer informatie: neem contact op met Mirjam Cassée of Olke Jan van der Meer.