De digitalisering binnen Woonzorg Nederland

Hoe het programma Woonzorg’21 de digitalisering een impuls geeft

Woonzorg Nederland heeft circa 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) en huisvest bijna 5% van de 65-plussers in de doelgroep sociale huur. Woonzorg Nederland is actief in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en is een landelijke woningcorporatie. Er werken onder andere bewonersconsulenten op locaties van Maastricht tot Den Helder en Appingedam tot Zierikzee. Juist door die spreiding heeft Woonzorg Nederland een uitdaging ten aanzien van de digitalisering. In dit artikel gaan we met Peter de Regt, Manager I&A, in gesprek over hoe er vooruit wordt gekeken vanuit de afdeling informatie & automatisering (I&A) en welke stappen hierin zijn gezet binnen het Woonzorg’21 programma.

Wat is het programma Woonzorg’21?

Woonzorg Nederland is vorig jaar gestart met het programma Woonzorg’21. Het programma verbindt het realiseren van digitalisering van Woonzorg Nederland met de ontwikkeling van mensen, succesvolle teams, procesverbetering en sturing. Er staat een integrale aanpak centraal met focus op processen, systemen, mensen en besturing. Het programma Woonzorg ’21 heeft als doel om de organisatie in beweging te brengen om effectief, waardegericht en wendbaar te werk te gaan.

Peter: “We hebben twee scrumteams samengesteld die werken vanuit de klantreizen ‘Ik woon en er is iets kapot’ en ‘Ik huur zakelijk en heb een vraag’”.

Wij hebben Peter Christian Gorter van Chaptr2 vorig jaar gevraagd om in de rol van Solution Manager het scrumteam te ondersteunen bij de realisatie en het vertalen van de behoeften vanuit de scrumteams naar innovatieve, toepasbare en implementeerbare oplossingen. Daarnaast zet hij met de I&A afdeling en de Enterprise Architect acties uit voor realisatie van de toekomst architectuur zoals deze is opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het ICT-beleid.”

Waarom is een toekomst architectuur belangrijk?

De huidige kernsystemen voor traditionele kernfunctionaliteiten zijn veelal gebaseerd op één totaaloplossing. Om meer flexibiliteit te krijgen is het wenselijk hiervoor een flexibel in te richten schil aan te brengen. Hiermee willen we voorkomen dat snelle innovaties in de schil leiden tot een ingewikkeld applicatielandschap. Een toekomstarchitectuur is van belang zodat helder wordt hoe alle onderdelen binnen het applicatielandschap op elkaar aansluiten, maar ook welke randvoorwaarden en eisen er worden gesteld aan deze onderdelen.

Welke doelen wil Woonzorg Nederland bereiken met het integratieplatform?

Woonzorg Nederland heeft de ambitie om te innoveren op het gebied van haar klantbediening. Hierdoor is er een behoefte aan nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden ontstaan die de bereikbaarheid van Woonzorg Nederland vergroten door middel van online-oplossingen. Deze oplossingen bieden diensten die 24/7 op mobiele devices beschikbaar zijn en waarmee de klant via verschillende kanalen Woonzorg Nederland kan bereiken. Hiervoor willen wij niet afhankelijk zijn van de kernsystemen.

Daarnaast is het ontsluiten van data en het hebben van een flexibele verwerkingsschil essentieel voor de digitalisering van de bedrijfsprocessen. Daarom kiest Woonzorg Nederland voor een strategie met twee snelheden waarin de stabiele kernsystemen worden omringd door innovatieve expert-applicaties. Om deze strategie te ondersteunen, waarbij er geen afhankelijkheden zijn tussen de kernsystemen en expert-applicaties, zijn wij op zoek gegaan naar een integratiepartner met een integratieplatform.

Hoe is de selectie van het integratieplatform verlopen?

Op basis van een selectie van leveranciers die binnen de markt een product en dienst kunnen leveren die voldoet aan de doelstellingen van Woonzorg Nederland is een lijst opgesteld van leveranciers voor het uitzetten van een Request for Information (RfI).

Het doel van de RfI is om inzicht te verkrijgen of de leveranciers de gevraagde dienst en het integratieplatform kunnen leveren. Op basis van de presentaties, de kwaliteit en volledigheid van de antwoorden van de leveranciers en de mate waarin aan de opdracht kan worden voldaan, zijn door het projectteam twee leveranciers geselecteerd voor de Request for Proposal (RfP).

In de RfP fase zijn de ontvangen offertes eerst getoetst aan de in de offerteaanvraag opgenomen eisen ten aanzien van de leverancier en de opdracht. Vervolgens zijn de offertes beoordeeld door het projectteam. Bij de beoordeling zijn de onderdelen implementatie, certificering, support & onderhoud en contracten gewogen aan de hand van de daartoe aangeleverde stukken. Na de beoordeling is er contact opgenomen met de opgegeven referenties om deze te toetsen, hiervan is een verslag opgesteld en gedeeld met het projectteam om tot een eindoordeel te komen.

Wat zijn de volgende stappen voor Woonzorg Nederland?


De integratiepartner gaat meedraaien in het Woonzorg ’21 programma en wordt onderdeel van de scrumteams. In de samenwerking met de scrumteams wordt gekeken naar het automatiseren van de businessprocessen, migreren van de huidige koppelingen en het realiseren van nieuwe koppelingen op basis van sectorstandaarden.

De komende periode wordt gestart met de realisatie van een DICO (voorheen KOVRA) koppeling met een aannemer. Dit heeft als doel om de huurder van meer (status)informatie te voorzien tijdens de afhandeling van een reparatiemelding. Daarnaast geeft dit Woonzorg Nederland de mogelijkheid om proactief te kunnen sturen richting de aannemer. Ter voorbereiding hierop heeft het scrumteam in voorgaande sprints informatie opgehaald bij de aannemers ten aanzien van de mogelijkheden en is er gekeken naar de impact op het huidige proces. Hierdoor kunnen we snel starten met de implementatie en zijn er afspraken met alle betrokkenen ingepland.

Wil jij meer informatie over hoe wij Woonzorg Nederland geholpen hebben bij het realiseren van hun digitale ambities? Neem dan contact op met Peter Christian Gorter. Hij gaat graag met je in gesprek over hoe wij jouw organisatie kunnen helpen. 

 

Naar het overzicht