Project- en Programmamanagement

Veranderingen zoals de overgang naar een nieuw ICT-systeem hebben een grote impact op uw organisatie en medewerkers. Niet alleen moet het nieuwe systeem eigen worden gemaakt, er dient o.a. rekening te worden gehouden met wijzigingen in de processen en organisatiestructuur, nieuwe wet- en regelgeving, eisen die aan de informatievoorziening worden gesteld, digitale selfservice richting klanten, conversie vanuit bronsystemen en koppelingen naar verschillende overige informatiesystemen.

Wij hebben veel ervaring met de implementatie van ICT-systemen van verschillende leveranciers, ook in de hierboven beschreven context.

Wij worden binnen implementatieprojecten dan ook vaak gevraagd voor inhoudelijke- en projectmanagementrollen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot inrichting, conversie, testen, output, managementinformatie, advisering Stuurgroep en/of kwaliteitsbewaking.

Onze Projectmanagers zijn opgeleid in het vakgebied projectmanagement conform de IPMA-richtlijnen. Dit betekent dat zij een gedegen kennis van zowel de ‘harde’ instrumentele als ‘zachte’ sociale aspecten van het vakgebied projectmanagement hebben en deze ook kunnen toepassen in onder andere implementatieprojecten. Je krijgt hiermee de beschikking over een Projectmanager die kan sturen op de harde aspecten zoals geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit, maar ook in staat is om veranderingen in de organisatie vorm te geven en de organisatie en medewerkers hierin mee te nemen.

Voor meer informatie over projectmanagement? Neem dan contact op met Olke Jan van der Meer.

Of neem contact op via onderstaande knop!

Contact!